کد ِکج شدَنِ تَصآویر

کداهنگ برای وبلاگ

چشمه سلطان ولی کریز
چشمه سلطان ولی کریز
 
نويسندگان

 

 

گزيده بيانات امام ورهبري درخصوص فتح خرمشهر

 

بسمه تعالي

 

 

برادرگراميم جناب آقاي...

 

 

مديركل /رياست سازمان محترم .... خراسان ....

 

 

باسلام واحترام

 

 

پس ازحمدخداوندوسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)

 

ضمن آرزوي توفيق روزافزون براي شما وهمه خدمتگزاران صديق وشايسته نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران وگراميداشت يادوخاطره بنيانگذار كبير انقلاب حضرت امام خميني (ره)،يادگاران امام،شهداي معظم انقلاب اسلامي وهشت سال دفاع  مقدس ،و شفاي عاجل جانبازان معزز و آرزوي طول عمر با عزت و بركت براي مقام عظماي ولايت حضرت  آيت الله العظمي  امام خامنه اي عزيز  (مدظله العالي) وباتوجه به سالروزفتح خونين شهر (خرمشهر)درعمليات  بيت المقدس به دست پرتوان رزمندگان اسلام ،خواهشمنداست دستورفرماييدنسبت به درج گزيده اي ازبيانات حضرت امام ورهبرمعظم انقلاب بشرح ذيل الذكردرسربرگ مكاتبات اداري اقدام نمايند.

 

 

 

 

حضرت امام خميني(ره):

 

خرمشهرداخداآزادكرد

 

*فتح خرمشهر،فتح خاك نيست ،فتح ارزشهاي اسلامي است*

 

مانبايدفتح هايي مثل فتح خرمشهرراازيادببريم

 

*درودبرشماوهمه آنانكه براي اسلام وكشورعزيز حماسه مي آفرينند*

 

خداوندنداي الله اكبررادرخرمشهرعزيزطنين انداز كرد*

 

سپاس بي حدبرخداوندقادركه رزمندگان

متعهدوفداكارماراموردعنايت وحمايت خويش قرارداد*

 

مقام معظم رهبري:

 

فداكاري رزمندگان وجانبازان وآزادگان وملت بزرگ ايران ازمكتب عاشوراي حسيني نشأت  گرفته است*

 

فتوحات مادرميادين جنگ ازجمله آزادي خرمشهرباتقوي

امكان پذيرشد*

روزآزادي خرمشهررابعنوان يك يادبودوافتخارملي

وميهني بايدگرامي داشت*

 

تاريخ وآينده ،گزارش كاروتلاشهاي رزمندگان  راهميشه

درخودحفظ خواهدكرد.

 

به اميدپيروزي رزمندگان اسلام بركفرجهاني

 

دبيرخانه اداره كل ورابط امورايثارگران

احمداسماعيلي كريزيوبلاگ چهارباغ کریز
baghdasht1.blogfa.combarrud.rasekhoonblog.com
" لطفابه گروه یاران خراسانی بپیوندید."

https://t.me/joinchat/AgHf1UEiG0ihLmxrqCWzVA

"لطفابه کانال یاران خراسانی بپیوندید

https://t.me/yaranehkhorasani


ادامه مطلب[ سه شنبه 1 خرداد 1397  ] [ 08:46 ب.ظ ] [ احمد ]
نظرات 0

 

 

گزيده بيانات امام ورهبري درخصوص فتح خرمشهر

 

بسمه تعالي

 

 

برادرگراميم جناب آقاي...

 

 

مديركل /رياست سازمان محترم .... خراسان ....

 

 

باسلام واحترام

 

 

پس ازحمدخداوندوسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)

 

ضمن آرزوي توفيق روزافزون براي شما وهمه خدمتگزاران صديق وشايسته نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران وگراميداشت يادوخاطره بنيانگذار كبير انقلاب حضرت امام خميني (ره)،يادگاران امام،شهداي معظم انقلاب اسلامي وهشت سال دفاع  مقدس ،و شفاي عاجل جانبازان معزز و آرزوي طول عمر با عزت و بركت براي مقام عظماي ولايت حضرت  آيت الله العظمي  امام خامنه اي عزيز  (مدظله العالي) وباتوجه به سالروزفتح خونين شهر (خرمشهر)درعمليات  بيت المقدس به دست پرتوان رزمندگان اسلام ،خواهشمنداست دستورفرماييدنسبت به درج گزيده اي ازبيانات حضرت امام ورهبرمعظم انقلاب بشرح ذيل الذكردرسربرگ مكاتبات اداري اقدام نمايند.

 

 

 

 

حضرت امام خميني(ره):

 

خرمشهرداخداآزادكرد

 

*فتح خرمشهر،فتح خاك نيست ،فتح ارزشهاي اسلامي است*

 

مانبايدفتح هايي مثل فتح خرمشهرراازيادببريم

 

*درودبرشماوهمه آنانكه براي اسلام وكشورعزيز حماسه مي آفرينند*

 

خداوندنداي الله اكبررادرخرمشهرعزيزطنين انداز كرد*

 

سپاس بي حدبرخداوندقادركه رزمندگان

متعهدوفداكارماراموردعنايت وحمايت خويش قرارداد*

 

مقام معظم رهبري:

 

فداكاري رزمندگان وجانبازان وآزادگان وملت بزرگ ايران ازمكتب عاشوراي حسيني نشأت  گرفته است*

 

فتوحات مادرميادين جنگ ازجمله آزادي خرمشهرباتقوي

امكان پذيرشد*

روزآزادي خرمشهررابعنوان يك يادبودوافتخارملي

وميهني بايدگرامي داشت*

 

تاريخ وآينده ،گزارش كاروتلاشهاي رزمندگان  راهميشه

درخودحفظ خواهدكرد.

 

به اميدپيروزي رزمندگان اسلام بركفرجهاني

 

دبيرخانه اداره كل ورابط امورايثارگران

احمداسماعيلي كريزيوبلاگ چهارباغ کریز
baghdasht1.blogfa.combarrud.rasekhoonblog.com
" لطفابه گروه یاران خراسانی بپیوندید."

https://t.me/joinchat/AgHf1UEiG0ihLmxrqCWzVA

"لطفابه کانال یاران خراسانی بپیوندید

https://t.me/yaranehkhorasani


ادامه مطلب[ سه شنبه 1 خرداد 1397  ] [ 08:46 ب.ظ ] [ احمد ]
نظرات 0

 

 

گزيده بيانات امام ورهبري درخصوص فتح خرمشهر

 

بسمه تعالي

 

 

برادرگراميم جناب آقاي...

 

 

مديركل /رياست سازمان محترم .... خراسان ....

 

 

باسلام واحترام

 

 

پس ازحمدخداوندوسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)

 

ضمن آرزوي توفيق روزافزون براي شما وهمه خدمتگزاران صديق وشايسته نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران وگراميداشت يادوخاطره بنيانگذار كبير انقلاب حضرت امام خميني (ره)،يادگاران امام،شهداي معظم انقلاب اسلامي وهشت سال دفاع  مقدس ،و شفاي عاجل جانبازان معزز و آرزوي طول عمر با عزت و بركت براي مقام عظماي ولايت حضرت  آيت الله العظمي  امام خامنه اي عزيز  (مدظله العالي) وباتوجه به سالروزفتح خونين شهر (خرمشهر)درعمليات  بيت المقدس به دست پرتوان رزمندگان اسلام ،خواهشمنداست دستورفرماييدنسبت به درج گزيده اي ازبيانات حضرت امام ورهبرمعظم انقلاب بشرح ذيل الذكردرسربرگ مكاتبات اداري اقدام نمايند.

 

 

 

 

حضرت امام خميني(ره):

 

خرمشهرداخداآزادكرد

 

*فتح خرمشهر،فتح خاك نيست ،فتح ارزشهاي اسلامي است*

 

مانبايدفتح هايي مثل فتح خرمشهرراازيادببريم

 

*درودبرشماوهمه آنانكه براي اسلام وكشورعزيز حماسه مي آفرينند*

 

خداوندنداي الله اكبررادرخرمشهرعزيزطنين انداز كرد*

 

سپاس بي حدبرخداوندقادركه رزمندگان

متعهدوفداكارماراموردعنايت وحمايت خويش قرارداد*

 

مقام معظم رهبري:

 

فداكاري رزمندگان وجانبازان وآزادگان وملت بزرگ ايران ازمكتب عاشوراي حسيني نشأت  گرفته است*

 

فتوحات مادرميادين جنگ ازجمله آزادي خرمشهرباتقوي

امكان پذيرشد*

روزآزادي خرمشهررابعنوان يك يادبودوافتخارملي

وميهني بايدگرامي داشت*

 

تاريخ وآينده ،گزارش كاروتلاشهاي رزمندگان  راهميشه

درخودحفظ خواهدكرد.

 

به اميدپيروزي رزمندگان اسلام بركفرجهاني

 

دبيرخانه اداره كل ورابط امورايثارگران

احمداسماعيلي كريزيوبلاگ چهارباغ کریز
baghdasht1.blogfa.combarrud.rasekhoonblog.com
" لطفابه گروه یاران خراسانی بپیوندید."

https://t.me/joinchat/AgHf1UEiG0ihLmxrqCWzVA

"لطفابه کانال یاران خراسانی بپیوندید

https://t.me/yaranehkhorasani


ادامه مطلب[ سه شنبه 1 خرداد 1397  ] [ 08:45 ب.ظ ] [ احمد ]
نظرات 0

 

 

گزيده بيانات امام ورهبري درخصوص فتح خرمشهر

 

بسمه تعالي

 

 

برادرگراميم جناب آقاي...

 

 

مديركل /رياست سازمان محترم .... خراسان ....

 

 

باسلام واحترام

 

 

پس ازحمدخداوندوسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)

 

ضمن آرزوي توفيق روزافزون براي شما وهمه خدمتگزاران صديق وشايسته نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران وگراميداشت يادوخاطره بنيانگذار كبير انقلاب حضرت امام خميني (ره)،يادگاران امام،شهداي معظم انقلاب اسلامي وهشت سال دفاع  مقدس ،و شفاي عاجل جانبازان معزز و آرزوي طول عمر با عزت و بركت براي مقام عظماي ولايت حضرت  آيت الله العظمي  امام خامنه اي عزيز  (مدظله العالي) وباتوجه به سالروزفتح خونين شهر (خرمشهر)درعمليات  بيت المقدس به دست پرتوان رزمندگان اسلام ،خواهشمنداست دستورفرماييدنسبت به درج گزيده اي ازبيانات حضرت امام ورهبرمعظم انقلاب بشرح ذيل الذكردرسربرگ مكاتبات اداري اقدام نمايند.

 

 

 

 

حضرت امام خميني(ره):

 

خرمشهرداخداآزادكرد

 

*فتح خرمشهر،فتح خاك نيست ،فتح ارزشهاي اسلامي است*

 

مانبايدفتح هايي مثل فتح خرمشهرراازيادببريم

 

*درودبرشماوهمه آنانكه براي اسلام وكشورعزيز حماسه مي آفرينند*

 

خداوندنداي الله اكبررادرخرمشهرعزيزطنين انداز كرد*

 

سپاس بي حدبرخداوندقادركه رزمندگان

متعهدوفداكارماراموردعنايت وحمايت خويش قرارداد*

 

مقام معظم رهبري:

 

فداكاري رزمندگان وجانبازان وآزادگان وملت بزرگ ايران ازمكتب عاشوراي حسيني نشأت  گرفته است*

 

فتوحات مادرميادين جنگ ازجمله آزادي خرمشهرباتقوي

امكان پذيرشد*

روزآزادي خرمشهررابعنوان يك يادبودوافتخارملي

وميهني بايدگرامي داشت*

 

تاريخ وآينده ،گزارش كاروتلاشهاي رزمندگان  راهميشه

درخودحفظ خواهدكرد.

 

به اميدپيروزي رزمندگان اسلام بركفرجهاني

 

دبيرخانه اداره كل ورابط امورايثارگران

احمداسماعيلي كريزيوبلاگ چهارباغ کریز
baghdasht1.blogfa.combarrud.rasekhoonblog.com
" لطفابه گروه یاران خراسانی بپیوندید."

https://t.me/joinchat/AgHf1UEiG0ihLmxrqCWzVA

"لطفابه کانال یاران خراسانی بپیوندید

https://t.me/yaranehkhorasani


ادامه مطلب[ سه شنبه 1 خرداد 1397  ] [ 08:45 ب.ظ ] [ احمد ]
نظرات 0

 

 

گزيده بيانات امام ورهبري درخصوص فتح خرمشهر

 

بسمه تعالي

 

 

برادرگراميم جناب آقاي...

 

 

مديركل /رياست سازمان محترم .... خراسان ....

 

 

باسلام واحترام

 

 

پس ازحمدخداوندوسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)

 

ضمن آرزوي توفيق روزافزون براي شما وهمه خدمتگزاران صديق وشايسته نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران وگراميداشت يادوخاطره بنيانگذار كبير انقلاب حضرت امام خميني (ره)،يادگاران امام،شهداي معظم انقلاب اسلامي وهشت سال دفاع  مقدس ،و شفاي عاجل جانبازان معزز و آرزوي طول عمر با عزت و بركت براي مقام عظماي ولايت حضرت  آيت الله العظمي  امام خامنه اي عزيز  (مدظله العالي) وباتوجه به سالروزفتح خونين شهر (خرمشهر)درعمليات  بيت المقدس به دست پرتوان رزمندگان اسلام ،خواهشمنداست دستورفرماييدنسبت به درج گزيده اي ازبيانات حضرت امام ورهبرمعظم انقلاب بشرح ذيل الذكردرسربرگ مكاتبات اداري اقدام نمايند.

 

 

 

 

حضرت امام خميني(ره):

 

خرمشهرداخداآزادكرد

 

*فتح خرمشهر،فتح خاك نيست ،فتح ارزشهاي اسلامي است*

 

مانبايدفتح هايي مثل فتح خرمشهرراازيادببريم

 

*درودبرشماوهمه آنانكه براي اسلام وكشورعزيز حماسه مي آفرينند*

 

خداوندنداي الله اكبررادرخرمشهرعزيزطنين انداز كرد*

 

سپاس بي حدبرخداوندقادركه رزمندگان

متعهدوفداكارماراموردعنايت وحمايت خويش قرارداد*

 

مقام معظم رهبري:

 

فداكاري رزمندگان وجانبازان وآزادگان وملت بزرگ ايران ازمكتب عاشوراي حسيني نشأت  گرفته است*

 

فتوحات مادرميادين جنگ ازجمله آزادي خرمشهرباتقوي

امكان پذيرشد*

روزآزادي خرمشهررابعنوان يك يادبودوافتخارملي

وميهني بايدگرامي داشت*

 

تاريخ وآينده ،گزارش كاروتلاشهاي رزمندگان  راهميشه

درخودحفظ خواهدكرد.

 

به اميدپيروزي رزمندگان اسلام بركفرجهاني

 

دبيرخانه اداره كل ورابط امورايثارگران

احمداسماعيلي كريزيوبلاگ چهارباغ کریز
baghdasht1.blogfa.combarrud.rasekhoonblog.com
" لطفابه گروه یاران خراسانی بپیوندید."

https://t.me/joinchat/AgHf1UEiG0ihLmxrqCWzVA

"لطفابه کانال یاران خراسانی بپیوندید

https://t.me/yaranehkhorasani


ادامه مطلب[ سه شنبه 1 خرداد 1397  ] [ 08:40 ب.ظ ] [ احمد ]
نظرات 0

 

 

گزيده بيانات امام ورهبري درخصوص فتح خرمشهر

 

بسمه تعالي

 

 

برادرگراميم جناب آقاي...

 

 

مديركل /رياست سازمان محترم .... خراسان ....

 

 

باسلام واحترام

 

 

پس ازحمدخداوندوسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)

 

ضمن آرزوي توفيق روزافزون براي شما وهمه خدمتگزاران صديق وشايسته نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران وگراميداشت يادوخاطره بنيانگذار كبير انقلاب حضرت امام خميني (ره)،يادگاران امام،شهداي معظم انقلاب اسلامي وهشت سال دفاع  مقدس ،و شفاي عاجل جانبازان معزز و آرزوي طول عمر با عزت و بركت براي مقام عظماي ولايت حضرت  آيت الله العظمي  امام خامنه اي عزيز  (مدظله العالي) وباتوجه به سالروزفتح خونين شهر (خرمشهر)درعمليات  بيت المقدس به دست پرتوان رزمندگان اسلام ،خواهشمنداست دستورفرماييدنسبت به درج گزيده اي ازبيانات حضرت امام ورهبرمعظم انقلاب بشرح ذيل الذكردرسربرگ مكاتبات اداري اقدام نمايند.

 

 

 

 

حضرت امام خميني(ره):

 

خرمشهرداخداآزادكرد

 

*فتح خرمشهر،فتح خاك نيست ،فتح ارزشهاي اسلامي است*

 

مانبايدفتح هايي مثل فتح خرمشهرراازيادببريم

 

*درودبرشماوهمه آنانكه براي اسلام وكشورعزيز حماسه مي آفرينند*

 

خداوندنداي الله اكبررادرخرمشهرعزيزطنين انداز كرد*

 

سپاس بي حدبرخداوندقادركه رزمندگان

متعهدوفداكارماراموردعنايت وحمايت خويش قرارداد*

 

مقام معظم رهبري:

 

فداكاري رزمندگان وجانبازان وآزادگان وملت بزرگ ايران ازمكتب عاشوراي حسيني نشأت  گرفته است*

 

فتوحات مادرميادين جنگ ازجمله آزادي خرمشهرباتقوي

امكان پذيرشد*

روزآزادي خرمشهررابعنوان يك يادبودوافتخارملي

وميهني بايدگرامي داشت*

 

تاريخ وآينده ،گزارش كاروتلاشهاي رزمندگان  راهميشه

درخودحفظ خواهدكرد.

 

به اميدپيروزي رزمندگان اسلام بركفرجهاني

 

دبيرخانه اداره كل ورابط امورايثارگران

احمداسماعيلي كريزيوبلاگ چهارباغ کریز
baghdasht1.blogfa.combarrud.rasekhoonblog.com
" لطفابه گروه یاران خراسانی بپیوندید."

https://t.me/joinchat/AgHf1UEiG0ihLmxrqCWzVA

"لطفابه کانال یاران خراسانی بپیوندید

https://t.me/yaranehkhorasani


ادامه مطلب[ سه شنبه 1 خرداد 1397  ] [ 08:40 ب.ظ ] [ احمد ]
نظرات 0

برای دیدن کلیدهای میان‌بر در دسترس، علامت سؤال را فشار دهید

 

 

 

برای دیدن کلیدهای میان‌بر در دسترس، علامت سؤال را فشار دهید

 

 

 

برای دیدن کلیدهای میان‌بر در دسترس، علامت سؤال را فشار دهید

 

 

 

برای دیدن کلیدهای میان‌بر در دسترس، علامت سؤال را فشار دهید

 

 

 


ادامه مطلب[ سه شنبه 1 خرداد 1397  ] [ 08:15 ب.ظ ] [ احمد ]
نظرات 0

برای دیدن کلیدهای میان‌بر در دسترس، علامت سؤال را فشار دهید

 

 

 

برای دیدن کلیدهای میان‌بر در دسترس، علامت سؤال را فشار دهید

 

 

 

برای دیدن کلیدهای میان‌بر در دسترس، علامت سؤال را فشار دهید

 

 

 

برای دیدن کلیدهای میان‌بر در دسترس، علامت سؤال را فشار دهید

 

 

 

برای دیدن کلیدهای میان‌بر در دسترس، علامت سؤال را فشار دهید

 

 

 

برای دیدن کلیدهای میان‌بر در دسترس، علامت سؤال را فشار دهید

 

 

 

برای دیدن کلیدهای میان‌بر در دسترس، علامت سؤال را فشار دهید

 

 

 

برای دیدن کلیدهای میان‌بر در دسترس، علامت سؤال را فشار دهید

 

 

 


ادامه مطلب[ سه شنبه 1 خرداد 1397  ] [ 07:31 ب.ظ ] [ احمد ]
نظرات 0
.: Weblog Themes By themzha :.

تعداد کل صفحات : 877 :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >

درباره وبلاگ


استان خراسان رضوی:شهرستان مشهدمقدس

آمار سايت
كل بازديدها : 1876595 نفر
تعداد نظرات : 49 عدد
تاريخ ايجاد وبلاگ : پنج شنبه 14 خرداد 1394  عدد
كل مطالب : 13151 عدد
آخرين بروز رساني : سه شنبه 1 خرداد 1397 
کد موزیک آنلاین برای وبگاه
امکانات وب